06 Μαρτίου

Αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευομένων για το σεμινάριο του 2ου κύκλου στη Χίο

Αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευομένων για το σεμινάριο του 2ου κύκλου στη Χίο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών» του Προγράμματος  Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή (Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.