24 Σεπτεμβρίου

Δελτίο Τύπου για Ημερίδα ΠΕΓΑ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χίο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών» του Προγράμματος  Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή (Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, σας προσκαλεί σε Ημερίδα με θέμα «Απολογισμός και αξιολόγηση του Προγράμματος» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, στον 1ο όροφο του Μιχαλείου κτηρίου, οδός Μιχάλων 8, στη Χίο. 

Το πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015,  υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη συμμετοχή καθηγητών και εξειδικευμένων επιστημόνων.  

Στόχος του προγράμματος ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων και η παροχή επιστημονικής και επαγγελματικής ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της  οργάνωσης, διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και της προώθησης τουριστικών προορισμών.

Το πρόγραμμα έφερε κοντά αποφοίτους με  διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, που είτε εργάζονται στο αντικείμενό τους και επιθυμούν να εξελιχθούν, είτε είναι άνεργοι / ετεροαπασχολούμενοι και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι πήραν ερεθίσματα, εφόδια και κατευθύνσεις που σίγουρα τους είναι απαραίτητα όταν αποφασίσουν οι ίδιοι να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως δυνητικοί επιχειρηματίες αλλά και ως διοικητικά στελέχη και εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων.