14 Σεπτεμβρίου

Φόρμα Εσωτερικής Αξιολόγησης Προγράμματος

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εκπαιδευτικών διαδικασιών του προγράμματος επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και στην Προώθηση Τουριστικών Προορισμών» θα πραγματοποιηθούν δυο σύντομες έρευνες αξιολόγησης του προγράμματος από εσάς.

Η μια (παρούσα) αφορά στην εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος ενώ η δεύτερη, θα πραγματοποιηθεί σε μελλοντικό χρόνο, αφορά στην εξωτερική αξιολόγησή του από ανεξάρτητο επιστήμονα.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος και η ομάδα υλοποίησης του έργου θα εκτιμούσαν ιδιαίτερα τη συμμετοχή σας στις έρευνες αυτές και σε πρώτη φάση την αντικειμενική συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου (απαιτούνται μόνον 5 λεπτά).

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας,

Η Ομάδα Υλοποίησης του Προγράμματος

Στην ακόλουθη διεύθυνση θα βρείτε τη φόρμα εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος

http://goo.gl/forms/0bfdc0AbcD