Τρόποι / Μέθοδοι διδασκαλίας

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με τη χρήση της υβριδικής μορφής μάθησης (blended learning). Η μορφή αυτή υιοθετεί διάφορες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ως προς την επαφή των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) και το χρόνο υλοποίησής της (σύγχρονη και ασύγχρονη). Επιλέχθηκε προκειμένου αφενός να μεγιστοποιήσει την ευελιξία του προγράμματος και αφετέρου να πολλαπλασιάσει τα χαρακτηριστικά των δυνητικά ωφελούμενων από το εν λόγω πρόγραμμα. Η μεθοδολογία αυτή έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν με επιτυχία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το διδακτικό προσωπικό που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Η σύγχρονη και δια ζώσης εκπαίδευση περιλαμβάνει τη συμβατική επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές και θα πραγματοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας των ΑΕΙ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία - επικοινωνία, είτε σύγχρονη είτε ασύγχρονη, θα στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Παράλληλα, η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να υποστηρίζει και την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων εργασιών κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Είδος εκπαιδευτικού υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος θα περιλαμβάνει:

  1. εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή σημειώσεων
  2. παρουσιάσεις powerpoint που θα βοηθούν τους φοιτητές στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού
  3. επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης που θα εισάγουν στην εκπαιδευτική διαδικασία την πρακτική και ρεαλιστική διάσταση της διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων και της προώθησης τουριστικών προορισμών
  4. ερωτήσεις ελέγχου των γνώσεων και της κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού
  5. επιλεγμένη βιβλιογραφία – αρθρογραφία και υλικό ελεύθερα διαθέσιμο και προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου ώστε να μπορούν οι φοιτητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους κατά τη διάρκεια ή και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού, με ελάχιστες εξαιρέσεις σχετιζόμενες με θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υποστηρίζει την εξ αποστάσεως διάσταση του προγράμματος.

nike zoom kd easter images funny quotes birthday