1ος Κύκλος

Χίος,
12/01/2015-16/03/2015

Αθήνα,
19/01/2015-23/03/2015

Βόλος,
26/01/2015-26/03/2015

2ος Κύκλος

Χίος,
09/03/2015 – 29/05/2015

Αθήνα,
16/03/2015 – 05/06/2015

Βόλος,
23/03/2015 – 12/06/2015

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ